30" HIGH WALL CABINETS- SINGLE DOOR - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W0930

HINGE :
PRICE :

$252.00

MODEL :

GH_W1230

HINGE :
PRICE :

$274.00

MODEL :

GH_W1530

HINGE :
PRICE :

$285.00

MODEL :

GH_W1830

HINGE :
PRICE :

$328.00

MODEL :

GH_W2130

HINGE :
PRICE :

$361.00

30" HIGH WALL CABINETS- DOUBLE DOOR - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W2430

HINGE :

-

PRICE :

$439.00

MODEL :

GH_W2730

HINGE :

-

PRICE :

$460.00

MODEL :

GH_W3030

HINGE :

-

PRICE :

$470.00

MODEL :

GH_W3330

HINGE :

-

PRICE :

$492.00

MODEL :

GH_W3630

HINGE :

-

PRICE :

$514.00

MODEL :

GH_W3930

HINGE :

-

PRICE :

$647.00

36" HIGH WALL CABINETS- SINGLE DOOR - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W0936

HINGE :
PRICE :

$295.00

MODEL :

GH_W1236

HINGE :
PRICE :

$322.00

MODEL :

GH_W1536

HINGE :
PRICE :

$339.00

MODEL :

GH_W1836

HINGE :
PRICE :

$384.00

MODEL :

GH_W2136

HINGE :
PRICE :

$433.00

36" HIGH WALL CABINETS- DOUBLE DOOR - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W2436

HINGE :

-

PRICE :

$527.00

MODEL :

GH_W2736

HINGE :

-

PRICE :

$546.00

MODEL :

GH_W3036

HINGE :

-

PRICE :

$559.00

MODEL :

GH_W3336

HINGE :

-

PRICE :

$602.00

MODEL :

GH_W3636

HINGE :

-

PRICE :

$640.00

MODEL :

GH_W3936

HINGE :

-

PRICE :

$702.00

42" HIGH WALL CABINETS- SINGLE DOOR - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W0942

HINGE :
PRICE :

$339.00

MODEL :

GH_W1242

HINGE :
PRICE :

$369.00

MODEL :

GH_W1542

HINGE :
PRICE :

$394.00

MODEL :

GH_W1842

HINGE :
PRICE :

$438.00

MODEL :

GH_W2142

HINGE :
PRICE :

$503.00

42" HIGH WALL CABINETS- DOUBLE DOOR - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W2442

HINGE :

-

PRICE :

$580.00

MODEL :

GH_W2742

HINGE :

-

PRICE :

$635.00

MODEL :

GH_W3042

HINGE :

-

PRICE :

$645.00

MODEL :

GH_W3342

HINGE :

-

PRICE :

$713.00

MODEL :

GH_W3642

HINGE :

-

PRICE :

$766.00

MODEL :

GH_W3942

HINGE :

-

PRICE :

$894.00

BRIDGE WALL CABINETS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W2115

HINGE :

-

PRICE :

$265.00

MODEL :

GH_W2415

HINGE :

-

PRICE :

$275.00

MODEL :

GH_W2418

HINGE :

-

PRICE :

$306.00

MODEL :

GH_W2424

HINGE :

-

PRICE :

$329.00

MODEL :

GH_W3012

HINGE :

-

PRICE :

$285.00

MODEL :

GH_W3015

HINGE :

-

PRICE :

$295.00

MODEL :

GH_W3018

HINGE :

-

PRICE :

$307.00

MODEL :

GH_W3021

HINGE :

-

PRICE :

$332.00

MODEL :

GH_W3024

HINGE :

-

PRICE :

$384.00

MODEL :

GH_W3027

HINGE :

-

PRICE :

$456.00

MODEL :

GH_W3312

HINGE :

-

PRICE :

$295.00

MODEL :

GH_W3315

HINGE :

-

PRICE :

$306.00

MODEL :

GH_W3318

HINGE :

-

PRICE :

$317.00

MODEL :

GH_W3324

HINGE :

-

PRICE :

$418.00

MODEL :

GH_W3612

HINGE :

-

PRICE :

$307.00

MODEL :

GH_W3615

HINGE :

-

PRICE :

$317.00

MODEL :

GH_W3618

HINGE :

-

PRICE :

$328.00

MODEL :

GH_W3624

HINGE :

-

PRICE :

$438.00

REFRIGERATOR WALL CABINETS - 24" DEEP - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_W301524

HINGE :

-

PRICE :

$430.00

MODEL :

GH_W301824

HINGE :

-

PRICE :

$454.00

MODEL :

GH_W302424

HINGE :

-

PRICE :

$615.00

MODEL :

GH_W331224

HINGE :

-

PRICE :

$594.00

MODEL :

GH_W331524

HINGE :

-

PRICE :

$603.00

MODEL :

GH_W331824

HINGE :

-

PRICE :

$614.00

MODEL :

GH_W332424

HINGE :

-

PRICE :

$716.00

MODEL :

GH_W361224

HINGE :

-

PRICE :

$454.00

MODEL :

GH_W361524

HINGE :

-

PRICE :

$492.00

MODEL :

GH_W361824

HINGE :

-

PRICE :

$508.00

MODEL :

GH_W362424

HINGE :

-

PRICE :

$713.00

WALL BLIND CABINETS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WBC2430

HINGE :

-

PRICE :

$437.00

MODEL :

GH_WBC2436

HINGE :

-

PRICE :

$524.00

MODEL :

GH_WBC2442

HINGE :

-

PRICE :

$614.00

MODEL :

GH_WBC3630

HINGE :

-

PRICE :

$492.00

MODEL :

GH_WBC3636

HINGE :

-

PRICE :

$573.00

MODEL :

GH_WBC3642

HINGE :

-

PRICE :

$656.00

WALL WITH DRAWERS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WD1848

HINGE :

-

PRICE :

$986.00

MODEL :

GH_WD1854

HINGE :

-

PRICE :

$1,082.00

MODEL :

GH_WD1860

HINGE :

-

PRICE :

$1,146.00

WALL PIE CUT CORNER - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WPC2430

HINGE :

-

PRICE :

$667.00

MODEL :

GH_WPC2436

HINGE :

-

PRICE :

$783.00

MODEL :

GH_WPC2442

HINGE :

-

PRICE :

$899.00

WALL DIAGONAL CORNER - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WDC2430

HINGE :

-

PRICE :

$562.00

MODEL :

GH_WDC2436

HINGE :

-

PRICE :

$630.00

MODEL :

GH_WDC2442

HINGE :

-

PRICE :

$716.00

MODEL :

GH_WDC2730

HINGE :

-

PRICE :

$663.00

MODEL :

GH_WDC2736

HINGE :

-

PRICE :

$753.00

MODEL :

GH_WDC2742

HINGE :

-

PRICE :

$842.00

NO DOOR WALL CABINET - FOR GLASS DOORS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_NDW1230

HINGE :

-

PRICE :

$332.00

MODEL :

GH_NDW1530

HINGE :

-

PRICE :

$376.00

MODEL :

GH_NDW1830

HINGE :

-

PRICE :

$424.00

MODEL :

GH_NDW2430

HINGE :

-

PRICE :

$528.00

MODEL :

GH_NDW3030

HINGE :

-

PRICE :

$539.00

MODEL :

GH_NDW3630

HINGE :

-

PRICE :

$548.00

MODEL :

GH_NDW1236

HINGE :

-

PRICE :

$398.00

MODEL :

GH_NDW1536

HINGE :

-

PRICE :

$446.00

MODEL :

GH_NDW1836

HINGE :

-

PRICE :

$487.00

MODEL :

GH_NDW2436

HINGE :

-

PRICE :

$559.00

MODEL :

GH_NDW3036

HINGE :

-

PRICE :

$635.00

MODEL :

GH_NDW3636

HINGE :

-

PRICE :

$704.00

MODEL :

GH_NDW1242

HINGE :

-

PRICE :

$481.00

MODEL :

GH_NDW1542

HINGE :

-

PRICE :

$517.00

MODEL :

GH_NDW1842

HINGE :

-

PRICE :

$550.00

MODEL :

GH_NDW2442

HINGE :

-

PRICE :

$592.00

MODEL :

GH_NDW3042

HINGE :

-

PRICE :

$729.00

MODEL :

GH_NDW3642

HINGE :

-

PRICE :

$864.00

NO DOOR WALL DIAGONAL CORNER CABINET - FOR GLASS DOORS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_NDWDC2430

HINGE :

-

PRICE :

$889.00

MODEL :

GH_NDWDC2436

HINGE :

-

PRICE :

$1,044.00

MODEL :

GH_NDWDC2442

HINGE :

-

PRICE :

$1,104.00

MODEL :

GH_NDWDC2730

HINGE :

-

PRICE :

$932.00

MODEL :

GH_NDWDC2736

HINGE :

-

PRICE :

$1,078.00

MODEL :

GH_NDWDC2742

HINGE :

-

PRICE :

$1,159.00

GLASS DOORS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_GDW1230

HINGE :

-

PRICE :

$94.00

MODEL :

GH_GDW1530

HINGE :

-

PRICE :

$111.00

MODEL :

GH_GDW1830

HINGE :

-

PRICE :

$131.00

MODEL :

GH_GDW2430

HINGE :

-

PRICE :

$95.00

MODEL :

GH_GDW3030

HINGE :

-

PRICE :

$113.00

MODEL :

GH_GDW3630

HINGE :

-

PRICE :

$132.00

MODEL :

GH_GDW1236

HINGE :

-

PRICE :

$113.00

MODEL :

GH_GDW1536

HINGE :

-

PRICE :

$134.00

MODEL :

GH_GDW1836

HINGE :

-

PRICE :

$154.00

MODEL :

GH_GDW2436

HINGE :

-

PRICE :

$114.00

MODEL :

GH_GDW3036

HINGE :

-

PRICE :

$134.00

MODEL :

GH_GDW3636

HINGE :

-

PRICE :

$156.00

MODEL :

GH_GDW1242

HINGE :

-

PRICE :

$130.00

MODEL :

GH_GDW1542

HINGE :

-

PRICE :

$153.00

MODEL :

GH_GDW1842

HINGE :

-

PRICE :

$178.00

MODEL :

GH_GDW2442

HINGE :

-

PRICE :

$131.00

MODEL :

GH_GDW3042

HINGE :

-

PRICE :

$156.00

MODEL :

GH_GDW3642

HINGE :

-

PRICE :

$179.00

MODEL :

GH_GDWDC2430

HINGE :

-

PRICE :

$106.00

MODEL :

GH_GDWDC2436

HINGE :

-

PRICE :

$126.00

MODEL :

GH_GDWDC2442

HINGE :

-

PRICE :

$146.00

MODEL :

GH_GDWDC2730

HINGE :

-

PRICE :

$111.00

MODEL :

GH_GDWDC2736

HINGE :

-

PRICE :

$134.00

MODEL :

GH_GDWDC2742

HINGE :

-

PRICE :

$154.00

ANGLE END WALL CABINET - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WAE1230

HINGE :

-

PRICE :

$336.00

MODEL :

GH_WAE1236

HINGE :

-

PRICE :

$382.00

MODEL :

GH_WAE1242

HINGE :

-

PRICE :

$439.00

OPEN END SHELF WALL CABINET - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_OE1230

HINGE :

-

PRICE :

$470.00

MODEL :

GH_OE1236

HINGE :

-

PRICE :

$554.00

MODEL :

GH_OE1242

HINGE :

-

PRICE :

$599.00

OPEN SHELF WALL CABINETS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WOS1830

HINGE :

-

PRICE :

$462.00

MODEL :

GH_WOS1836

HINGE :

-

PRICE :

$523.00

MODEL :

GH_WOS1842

HINGE :

-

PRICE :

$586.00

MODEL :

GH_WOS3030

HINGE :

-

PRICE :

$658.00

MODEL :

GH_WOS3036

HINGE :

-

PRICE :

$783.00

MODEL :

GH_WOS3042

HINGE :

-

PRICE :

$889.00

MICROWAVE WALL CABINET - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_MC303015

HINGE :

-

PRICE :

$702.00

MODEL :

GH_MC303615

HINGE :

-

PRICE :

$884.00

MODEL :

GH_MC304215

HINGE :

-

PRICE :

$958.00

WINE RACK - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WR3018

HINGE :

-

PRICE :

$700.00

MODEL :

GH_WR3618

HINGE :

-

PRICE :

$754.00

MODEL :

GH_WR15x15

HINGE :

-

PRICE :

$376.00

MODEL :

GH_WR18x18

HINGE :

-

PRICE :

$440.00

WINE CUBE - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WC0630

HINGE :

-

PRICE :

$214.00

MODEL :

GH_WC0636

HINGE :

-

PRICE :

$257.00

MODEL :

GH_WC0642

HINGE :

-

PRICE :

$308.00

WALL ORGANIZER - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_WO306

HINGE :

-

PRICE :

$180.00

MODEL :

GH_WO366

HINGE :

-

PRICE :

$222.00

WOOD HOODS - 3 PANEL ARCHED - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_RHA363021

HINGE :

-

PRICE :

$2,674.00

WOOD HOODS - 4 PANEL ARCHED - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_RHA423021

HINGE :

-

PRICE :

$2,724.00

MODEL :

GH_RHA483021

HINGE :

-

PRICE :

$2,782.00

HOOD LINER - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_HOOD LINER

HINGE :

-

PRICE :

$195.00

SINGLE DOOR BASES - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_B09FD

HINGE :
PRICE :

$328.00

MODEL :

GH_B12

HINGE :
PRICE :

$443.00

MODEL :

GH_B15

HINGE :
PRICE :

$465.00

MODEL :

GH_B18

HINGE :
PRICE :

$496.00

MODEL :

GH_B21

HINGE :
PRICE :

$529.00

DOUBLE DOOR BASES - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_B24

HINGE :

-

PRICE :

$584.00

MODEL :

GH_B27

HINGE :

-

PRICE :

$640.00

MODEL :

GH_B30

HINGE :

-

PRICE :

$682.00

DOUBLE DOOR & DRAWER BASES - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_B33

HINGE :

-

PRICE :

$785.00

MODEL :

GH_B36

HINGE :

-

PRICE :

$830.00

MODEL :

GH_B39

HINGE :

-

PRICE :

$884.00

MODEL :

GH_B42

HINGE :

-

PRICE :

$937.00

MODEL :

GH_B48

HINGE :

-

PRICE :

$1,006.00

DRAWER BASES- 3 DRAWERS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_DB12-3

HINGE :

-

PRICE :

$764.00

MODEL :

GH_DB15-3

HINGE :

-

PRICE :

$779.00

MODEL :

GH_DB18-3

HINGE :

-

PRICE :

$803.00

MODEL :

GH_DB21-3

HINGE :

-

PRICE :

$826.00

MODEL :

GH_DB24-3

HINGE :

-

PRICE :

$872.00

MODEL :

GH_DB30-3

HINGE :

-

PRICE :

$1,049.00

MODEL :

GH_DB33-3

HINGE :

-

PRICE :

$1,194.00

MODEL :

GH_DB36-3

HINGE :

-

PRICE :

$1,278.00

DRAWER BASES- 4 DRAWERS - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_DB15-4

HINGE :

-

PRICE :

$964.00

MODEL :

GH_DB18-4

HINGE :

-

PRICE :

$993.00

MODEL :

GH_DB21-4

HINGE :

-

PRICE :

$1,023.00

BLIND BASES - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_BLB36/39 L

HINGE :

-

PRICE :

$759.00

MODEL :

GH_BLB39/42 L

HINGE :

-

PRICE :

$847.00

MODEL :

GH_BLB42/45 L

HINGE :

-

PRICE :

$945.00

MODEL :

GH_BLB48/51 L

HINGE :

-

PRICE :

$947.00

MODEL :

GH_BLB36/39 R

HINGE :

-

PRICE :

$759.00

MODEL :

GH_BLB39/42 R

HINGE :

-

PRICE :

$847.00

MODEL :

GH_BLB42/45 R

HINGE :

-

PRICE :

$945.00

MODEL :

GH_BLB48/51 R

HINGE :

-

PRICE :

$947.00

DIAGONAL SINK FRONT - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_DSF36

HINGE :

-

PRICE :

$178.00

MODEL :

GH_DSFL36

HINGE :

-

PRICE :

$127.00

DIAGONAL SINK BASE - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_DSB36

HINGE :
PRICE :

$759.00

EASY REACH CABINET - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_ERB36

HINGE :

-

PRICE :

$1,051.00

LAZY SUSAN - Galaxy Horizon
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GH_LSB33

HINGE :

-

PRICE :

$1,277.00

MODEL :

GH_LSB36

HINGE :

-

PRICE :

$1,294.00