30" HIGH WALL CABINETS- SINGLE DOOR - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W0930

HINGE :
PRICE :

$267.00

MODEL :

GF_W1230

HINGE :
PRICE :

$290.00

MODEL :

GF_W1530

HINGE :
PRICE :

$302.00

MODEL :

GF_W1830

HINGE :
PRICE :

$349.00

MODEL :

GF_W2130

HINGE :
PRICE :

$384.00

30" HIGH WALL CABINETS- DOUBLE DOOR - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W2430

HINGE :

-

PRICE :

$466.00

MODEL :

GF_W2730

HINGE :

-

PRICE :

$488.00

MODEL :

GF_W3030

HINGE :

-

PRICE :

$499.00

MODEL :

GF_W3330

HINGE :

-

PRICE :

$523.00

MODEL :

GF_W3630

HINGE :

-

PRICE :

$546.00

MODEL :

GF_W3930

HINGE :

-

PRICE :

$688.00

36" HIGH WALL CABINETS- SINGLE DOOR - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W0936

HINGE :
PRICE :

$313.00

MODEL :

GF_W1236

HINGE :
PRICE :

$343.00

MODEL :

GF_W1536

HINGE :
PRICE :

$360.00

MODEL :

GF_W1836

HINGE :
PRICE :

$407.00

MODEL :

GF_W2136

HINGE :
PRICE :

$459.00

36" HIGH WALL CABINETS- DOUBLE DOOR - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W2436

HINGE :

-

PRICE :

$560.00

MODEL :

GF_W2736

HINGE :

-

PRICE :

$581.00

MODEL :

GF_W3036

HINGE :

-

PRICE :

$593.00

MODEL :

GF_W3336

HINGE :

-

PRICE :

$640.00

MODEL :

GF_W3636

HINGE :

-

PRICE :

$679.00

MODEL :

GF_W3936

HINGE :

-

PRICE :

$745.00

42" HIGH WALL CABINETS- SINGLE DOOR - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W0942

HINGE :
PRICE :

$360.00

MODEL :

GF_W1242

HINGE :
PRICE :

$394.00

MODEL :

GF_W1542

HINGE :
PRICE :

$419.00

MODEL :

GF_W1842

HINGE :
PRICE :

$465.00

MODEL :

GF_W2142

HINGE :
PRICE :

$534.00

42" HIGH WALL CABINETS- DOUBLE DOOR - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W2442

HINGE :

-

PRICE :

$616.00

MODEL :

GF_W2742

HINGE :

-

PRICE :

$674.00

MODEL :

GF_W3042

HINGE :

-

PRICE :

$685.00

MODEL :

GF_W3342

HINGE :

-

PRICE :

$754.00

MODEL :

GF_W3642

HINGE :

-

PRICE :

$814.00

MODEL :

GF_W3942

HINGE :

-

PRICE :

$949.00

BRIDGE WALL CABINETS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W2115

HINGE :

-

PRICE :

$288.00

MODEL :

GF_W2415

HINGE :

-

PRICE :

$292.00

MODEL :

GF_W2418

HINGE :

-

PRICE :

$325.00

MODEL :

GF_W2424

HINGE :

-

PRICE :

$350.00

MODEL :

GF_W3012

HINGE :

-

PRICE :

$302.00

MODEL :

GF_W3015

HINGE :

-

PRICE :

$313.00

MODEL :

GF_W3018

HINGE :

-

PRICE :

$326.00

MODEL :

GF_W3021

HINGE :

-

PRICE :

$353.00

MODEL :

GF_W3024

HINGE :

-

PRICE :

$407.00

MODEL :

GF_W3027

HINGE :

-

PRICE :

$485.00

MODEL :

GF_W3312

HINGE :

-

PRICE :

$313.00

MODEL :

GF_W3315

HINGE :

-

PRICE :

$326.00

MODEL :

GF_W3318

HINGE :

-

PRICE :

$337.00

MODEL :

GF_W3324

HINGE :

-

PRICE :

$439.00

MODEL :

GF_W3612

HINGE :

-

PRICE :

$326.00

MODEL :

GF_W3615

HINGE :

-

PRICE :

$337.00

MODEL :

GF_W3618

HINGE :

-

PRICE :

$349.00

MODEL :

GF_W3624

HINGE :

-

PRICE :

$465.00

REFRIGERATOR WALL CABINETS - 24" DEEP - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_W301524

HINGE :

-

PRICE :

$458.00

MODEL :

GF_W301824

HINGE :

-

PRICE :

$481.00

MODEL :

GF_W302424

HINGE :

-

PRICE :

$655.00

MODEL :

GF_W331224

HINGE :

-

PRICE :

$594.00

MODEL :

GF_W331524

HINGE :

-

PRICE :

$603.00

MODEL :

GF_W331824

HINGE :

-

PRICE :

$614.00

MODEL :

GF_W332424

HINGE :

-

PRICE :

$716.00

MODEL :

GF_W361224

HINGE :

-

PRICE :

$481.00

MODEL :

GF_W361524

HINGE :

-

PRICE :

$522.00

MODEL :

GF_W361824

HINGE :

-

PRICE :

$539.00

MODEL :

GF_W362424

HINGE :

-

PRICE :

$756.00

WALL BLIND CABINETS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WBC2430

HINGE :

-

PRICE :

$464.00

MODEL :

GF_WBC2436

HINGE :

-

PRICE :

$557.00

MODEL :

GF_WBC2442

HINGE :

-

PRICE :

$652.00

MODEL :

GF_WBC3630

HINGE :

-

PRICE :

$523.00

MODEL :

GF_WBC3636

HINGE :

-

PRICE :

$610.00

MODEL :

GF_WBC3642

HINGE :

-

PRICE :

$698.00

WALL WITH DRAWERS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WD1848

HINGE :

-

PRICE :

$1,049.00

MODEL :

GF_WD1854

HINGE :

-

PRICE :

$1,151.00

MODEL :

GF_WD1860

HINGE :

-

PRICE :

$1,219.00

WALL PIE CUT CORNER - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WPC2430

HINGE :

-

PRICE :

$709.00

MODEL :

GF_WPC2436

HINGE :

-

PRICE :

$832.00

MODEL :

GF_WPC2442

HINGE :

-

PRICE :

$954.00

WALL DIAGONAL CORNER - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WDC2430

HINGE :

-

PRICE :

$597.00

MODEL :

GF_WDC2436

HINGE :

-

PRICE :

$669.00

MODEL :

GF_WDC2442

HINGE :

-

PRICE :

$761.00

MODEL :

GF_WDC2730

HINGE :

-

PRICE :

$704.00

MODEL :

GF_WDC2736

HINGE :

-

PRICE :

$800.00

MODEL :

GF_WDC2742

HINGE :

-

PRICE :

$895.00

NO DOOR WALL CABINET - FOR GLASS DOORS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_NDW1230

HINGE :

-

PRICE :

$373.00

MODEL :

GF_NDW1530

HINGE :

-

PRICE :

$422.00

MODEL :

GF_NDW1830

HINGE :

-

PRICE :

$476.00

MODEL :

GF_NDW2430

HINGE :

-

PRICE :

$594.00

MODEL :

GF_NDW3030

HINGE :

-

PRICE :

$604.00

MODEL :

GF_NDW3630

HINGE :

-

PRICE :

$613.00

MODEL :

GF_NDW1236

HINGE :

-

PRICE :

$449.00

MODEL :

GF_NDW1536

HINGE :

-

PRICE :

$501.00

MODEL :

GF_NDW1836

HINGE :

-

PRICE :

$548.00

MODEL :

GF_NDW2436

HINGE :

-

PRICE :

$629.00

MODEL :

GF_NDW3036

HINGE :

-

PRICE :

$711.00

MODEL :

GF_NDW3636

HINGE :

-

PRICE :

$790.00

MODEL :

GF_NDW1242

HINGE :

-

PRICE :

$541.00

MODEL :

GF_NDW1542

HINGE :

-

PRICE :

$581.00

MODEL :

GF_NDW1842

HINGE :

-

PRICE :

$616.00

MODEL :

GF_NDW2442

HINGE :

-

PRICE :

$666.00

MODEL :

GF_NDW3042

HINGE :

-

PRICE :

$817.00

MODEL :

GF_NDW3642

HINGE :

-

PRICE :

$970.00

NO DOOR WALL DIAGONAL CORNER CABINET - FOR GLASS DOORS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_NDWDC2430

HINGE :

-

PRICE :

$997.00

MODEL :

GF_NDWDC2436

HINGE :

-

PRICE :

$1,172.00

MODEL :

GF_NDWDC2442

HINGE :

-

PRICE :

$1,237.00

MODEL :

GF_NDWDC2730

HINGE :

-

PRICE :

$1,046.00

MODEL :

GF_NDWDC2736

HINGE :

-

PRICE :

$1,172.00

MODEL :

GF_NDWDC2742

HINGE :

-

PRICE :

$1,299.00

GLASS DOORS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_GDW1230

HINGE :

-

PRICE :

$94.00

MODEL :

GF_GDW1530

HINGE :

-

PRICE :

$111.00

MODEL :

GF_GDW1830

HINGE :

-

PRICE :

$131.00

MODEL :

GF_GDW2430

HINGE :

-

PRICE :

$95.00

MODEL :

GF_GDW3030

HINGE :

-

PRICE :

$113.00

MODEL :

GF_GDW3630

HINGE :

-

PRICE :

$132.00

MODEL :

GF_GDW1236

HINGE :

-

PRICE :

$113.00

MODEL :

GF_GDW1536

HINGE :

-

PRICE :

$134.00

MODEL :

GF_GDW1836

HINGE :

-

PRICE :

$154.00

MODEL :

GF_GDW2436

HINGE :

-

PRICE :

$114.00

MODEL :

GF_GDW3036

HINGE :

-

PRICE :

$134.00

MODEL :

GF_GDW3636

HINGE :

-

PRICE :

$156.00

MODEL :

GF_GDW1242

HINGE :

-

PRICE :

$130.00

MODEL :

GF_GDW1542

HINGE :

-

PRICE :

$153.00

MODEL :

GF_GDW1842

HINGE :

-

PRICE :

$178.00

MODEL :

GF_GDW2442

HINGE :

-

PRICE :

$131.00

MODEL :

GF_GDW3042

HINGE :

-

PRICE :

$156.00

MODEL :

GF_GDW3642

HINGE :

-

PRICE :

$179.00

MODEL :

GF_GDWDC2430

HINGE :

-

PRICE :

$106.00

MODEL :

GF_GDWDC2436

HINGE :

-

PRICE :

$126.00

MODEL :

GF_GDWDC2442

HINGE :

-

PRICE :

$146.00

MODEL :

GF_GDWDC2730

HINGE :

-

PRICE :

$111.00

MODEL :

GF_GDWDC2736

HINGE :

-

PRICE :

$134.00

MODEL :

GF_GDWDC2742

HINGE :

-

PRICE :

$154.00

ANGLE END WALL CABINET - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WAE1230

HINGE :

-

PRICE :

$355.00

MODEL :

GF_WAE1236

HINGE :

-

PRICE :

$406.00

MODEL :

GF_WAE1242

HINGE :

-

PRICE :

$466.00

OPEN END SHELF WALL CABINET - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_OE1230

HINGE :

-

PRICE :

$470.00

MODEL :

GF_OE1236

HINGE :

-

PRICE :

$554.00

MODEL :

GF_OE1242

HINGE :

-

PRICE :

$599.00

OPEN SHELF WALL CABINETS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WOS1830

HINGE :

-

PRICE :

$518.00

MODEL :

GF_WOS1836

HINGE :

-

PRICE :

$586.00

MODEL :

GF_WOS1842

HINGE :

-

PRICE :

$656.00

MODEL :

GF_WOS3030

HINGE :

-

PRICE :

$738.00

MODEL :

GF_WOS3036

HINGE :

-

PRICE :

$878.00

MODEL :

GF_WOS3042

HINGE :

-

PRICE :

$997.00

MICROWAVE WALL CABINET - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_MC303015

HINGE :

-

PRICE :

$745.00

MODEL :

GF_MC303615

HINGE :

-

PRICE :

$936.00

MODEL :

GF_MC304215

HINGE :

-

PRICE :

$1,017.00

WINE RACK - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WR3018

HINGE :

-

PRICE :

$748.00

MODEL :

GF_WR3618

HINGE :

-

PRICE :

$807.00

MODEL :

GF_WR15x15

HINGE :

-

PRICE :

$401.00

MODEL :

GF_WR18x18

HINGE :

-

PRICE :

$471.00

WINE CUBE - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WC0630

HINGE :

-

PRICE :

$225.00

MODEL :

GF_WC0636

HINGE :

-

PRICE :

$269.00

MODEL :

GF_WC0642

HINGE :

-

PRICE :

$323.00

WALL ORGANIZER - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_WO306

HINGE :

-

PRICE :

$201.00

MODEL :

GF_WO366

HINGE :

-

PRICE :

$248.00

WOOD HOODS - 3 PANEL ARCHED - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_RHA363021

HINGE :

-

PRICE :

$2,845.00

WOOD HOODS - 4 PANEL ARCHED - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_RHA423021

HINGE :

-

PRICE :

$2,898.00

MODEL :

GF_RHA483021

HINGE :

-

PRICE :

$2,960.00

HOOD LINER - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_HOOD LINER

HINGE :

-

PRICE :

$195.00

SINGLE DOOR BASES - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_B09FD

HINGE :
PRICE :

$349.00

MODEL :

GF_B12

HINGE :
PRICE :

$470.00

MODEL :

GF_B15

HINGE :
PRICE :

$493.00

MODEL :

GF_B18

HINGE :
PRICE :

$528.00

MODEL :

GF_B21

HINGE :
PRICE :

$562.00

DOUBLE DOOR BASES - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_B24

HINGE :

-

PRICE :

$621.00

MODEL :

GF_B27

HINGE :

-

PRICE :

$678.00

MODEL :

GF_B30

HINGE :

-

PRICE :

$725.00

DOUBLE DOOR & DRAWER BASES - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_B33

HINGE :

-

PRICE :

$833.00

MODEL :

GF_B36

HINGE :

-

PRICE :

$880.00

MODEL :

GF_B39

HINGE :

-

PRICE :

$939.00

MODEL :

GF_B42

HINGE :

-

PRICE :

$997.00

MODEL :

GF_B48

HINGE :

-

PRICE :

$1,071.00

DRAWER BASES- 3 DRAWERS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_DB12-3

HINGE :

-

PRICE :

$812.00

MODEL :

GF_DB15-3

HINGE :

-

PRICE :

$828.00

MODEL :

GF_DB18-3

HINGE :

-

PRICE :

$853.00

MODEL :

GF_DB21-3

HINGE :

-

PRICE :

$876.00

MODEL :

GF_DB24-3

HINGE :

-

PRICE :

$926.00

MODEL :

GF_DB30-3

HINGE :

-

PRICE :

$1,113.00

MODEL :

GF_DB33-3

HINGE :

-

PRICE :

$1,260.00

MODEL :

GF_DB36-3

HINGE :

-

PRICE :

$1,359.00

DRAWER BASES- 4 DRAWERS - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_DB15-4

HINGE :

-

PRICE :

$1,026.00

MODEL :

GF_DB18-4

HINGE :

-

PRICE :

$1,056.00

MODEL :

GF_DB21-4

HINGE :

-

PRICE :

$1,087.00

BLIND BASES - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_BLB36/39 L

HINGE :

-

PRICE :

$806.00

MODEL :

GF_BLB39/42 L

HINGE :

-

PRICE :

$899.00

MODEL :

GF_BLB42/45 L

HINGE :

-

PRICE :

$1,003.00

MODEL :

GF_BLB48/51 L

HINGE :

-

PRICE :

$1,007.00

MODEL :

GF_BLB36/39 R

HINGE :

-

PRICE :

$806.00

MODEL :

GF_BLB39/42 R

HINGE :

-

PRICE :

$899.00

MODEL :

GF_BLB42/45 R

HINGE :

-

PRICE :

$1,003.00

MODEL :

GF_BLB48/51 R

HINGE :

-

PRICE :

$1,007.00

DIAGONAL SINK FRONT - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_DSF36

HINGE :

-

PRICE :

$189.00

MODEL :

GF_DSFL36

HINGE :

-

PRICE :

$127.00

DIAGONAL SINK BASE - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_DSB36

HINGE :
PRICE :

$810.00

EASY REACH CABINET - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_ERB36

HINGE :

-

PRICE :

$1,117.00

LAZY SUSAN - Galaxy Frost
MODEL
HINGE
PRICE
MODEL :

GF_LSB33

HINGE :

-

PRICE :

$1,359.00

MODEL :

GF_LSB36

HINGE :

-

PRICE :

$1,375.00